Dla wystawców

Fundacja Liberté! zwraca się do Państwa z propozycją współpracy w ramach nadchodzącej VI edycji Igrzysk Wolności, których jest pomysłodawcą i organizatorem. Jednym ze stałych punktów naszego programu są spotkania z autorami i promocja ich książek, co cieszy się dużym zainteresowaniem naszej licznej widowni. W tym roku pragniemy poszerzyć naszą ofertę o przestrzeń wystawienniczą, w ramach, której do współpracy pragniemy zaprosić Państwa wydawnictwo.

Poniżej znajdą Państwo grafikę, na której zaznaczone są informacje dotyczące stoisk dostępnych podczas Igrzysk Wolności 2019 w Atlas Arenie w Łodzi.

Koszt pojedynczego stoiska wynosi 500 zl brutto, natomiast można je dowolnie powiększyć. W ramach stoiska zapewniamy ladę, jedno krzesło, oświetlenie górne oraz dostęp do źródła prądu.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Regulamin dla wystawców na Igrzyskach Wolności 2019

Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy o udział w Igrzyskach Wolności 2019 i obowiązują̨ wszystkich wystawców. 
 2. Wystawca oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie, niezbędne licencje i prawa do realizacji umowy zawartej z Organizatorem. 
 3. Wystawca oświadcza, że treść i forma materiałów reklamowych (ogłoszenia, reklamy, spoty reklamowe, bannery promocyjne, stoiska) użytych przez Wystawcę w związku z Igrzyskami Wolności 2019, nie będzie naruszać przepisów prawa ani chronionych prawem dóbr osób trzecich i zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnych szkód poniesionych przez Organizatora z tego tytułu. 
 4. Wystawca bierze udział w Igrzyskach Wolności 2019 wyłącznie we własnym imieniu. 
 5. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie Igrzysk Wolności www.igrzyskawolnosci.pl

Zgłoszenie i warunki udziału w Igrzyskach Wolności 2019

 1. Wystawca jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym jednocześnie dokonuje zamówienia powierzchni wystawienniczej.
 2. Przez zgłoszenie udziału w Igrzyskach Wolności 2019 rozumie się wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego przez Wystawcę lub osoby upoważnione do jego reprezentacji oraz dokonanie wpłaty 100% brutto całkowitych kosztów udziału w  wydarzeniu. Wystawca winien dokonać wpłaty na konto Organizatora: Fundacja Liberte!, ul. Piotrkowska 102, 90 – 004 Łódź, Konto (Credit Agricole) – 37 1940 1076 3032 9838 0000 0000.Uwaga! Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Igrzyskach Wolności 2019 w przypadku, gdy nie uiści on stosownych opłat za udział.
 3. Faktura na całość (100%) należności za udział w Igrzyskach Wolności 2019 zostanie wystawiona w ustawowym terminie. W sytuacji, gdy Wystawca nie jest płatnikiem (adresatem faktury), winien poinformować o tym Organizatora przy składaniu zamówienia, załączając pisemną zgodę płatnika oraz dane umożliwiające wystawienie faktury w sposób zgodny z polskim prawem podatkowym.
 4. Wystawca może zrezygnować z udziału w Igrzyskach Wolności 2019 bez ponoszenia kosztów w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Igrzyskach Wolności 2019  po upływie 7 dni, ale przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, Wystawca zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi kwotę w wysokości 30 % kwoty obliczonej od wartości zamówionych usług brutto, tytułem kary umownej. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Igrzyskach Wolności 2019 w terminie późniejszym niż 14 dni od daty zawarcia umowy i/lub w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem Igrzyskach Wolności 2019, Wystawca zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi kwotę w wysokości 100 % kwoty wartości zamówionych usług brutto tytułem kary umownej. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny, o czym powiadomi Wystawcę niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia jednakże nie później niż na 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Igrzysk Wolności. W takim przypadku umowę uznaje się za niezawartą. Jeżeli Wystawca dokona w międzyczasie wpłaty, to wpłacona kwota zostanie mu zwrócona w ciągu 30 dni na koszt Organizatora.

Przepisy porządkowe i organizacyjne

 1. Prace elektryczne polegające na doprowadzeniu instalacji elektrycznej oraz wykonanie tej instalacji na potrzeby powierzchni wystawienniczej wykonywane są wyłącznie przez upoważnionego przez Organizatora elektryka. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z powodu wadliwych instalacji oraz urządzeń podłączonych do jego instalacji elektrycznej. 
 2. Zmiany odbiegające od przyjętego systemu zabudowy powierzchni wystawienniczej należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem Igrzysk Wolności 2019. Będą one wykonywane jedynie w ramach możliwości technicznych i organizacyjnych Organizatora i po wyrażeniu przez niego zgody. Za wykonanie powyższych zmian Organizator będzie pobierać dodatkową opłatę w wysokości i terminie uzgodnionym z Wystawcą. 
 3. Wystawca jest zobowiązany do montażu stoiska w terminie od czwartku (12.09) od godziny 8:00 do piątku (13.09) do godziny 14:00. Demontaż musi się odbyć w terminie od niedzieli (15.09) od 24:00 do poniedziałku (16.09) do 14:00. Za każdą godzinę zwłoki przewidziane są kary umowne w kwocie 2 000,00 zł za godzinę.
 4. Wystawcy nie wolno demontować stoiska i usuwać eksponatów w czasie trwania Igrzysk Wolności 2019, tj. przed terminem ich oficjalnego zakończenia pod groźbą kary umownej w kwocie 3 000,00 zł. Przez cały okres Igrzysk Wolności 2019 oraz w czasie instalowania i rozbierania swojej ekspozycji na stoisku powinien być obecny upoważniony przedstawiciel Wystawcy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przebywania Wystawców na terenie Igrzysk Wolności 2019  przed ich otwarciem, w czasie trwania i po ich zamknięciu zostaną przekazane Wystawcy w osobnej informacji. Po zakończeniu Igrzysk Wolności 2019 Wystawca zobowiązany jest przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą do stanu z dnia przekazania przez Organizatora, w terminie demontażu określonym powyżej. 

Odpowiedzialność Organizatora i Wystawcy 

 1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z wyłącznej winy poszkodowanego. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców powstałe na skutek działania siły wyższej tj. wichury, zalania, uderzenia pioruna, eksplozji, ataku terrorystycznego, etc. 
 3. O wystąpieniu szkody Wystawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
 4.  Zaleca się ubezpieczenie przez Wystawców mienia znajdującego się na Igrzyskach Wolności 2019.
 5. W okresie montażu i demontażu powierzchni wystawienniczej jak i w okresie trwania Igrzysk Wolności 2019  Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami.

Reklamacje

 1. Wystawca ma prawo do zgłaszania pisemnych reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Igrzysk Wolności 2019. Reklamacja Wystawcy winna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 2. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 
 3. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wpływu do działu Organizatora.
 4. Organizator powiadomi Wystawcę na piśmie o sposobie załatwienia reklamacji. 
 5. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Pobierz Regulamin dla wystawców na Igrzyskach Wolności 2019 [PDF]

Kontakt:

Magdalena Melnyk – koordynator przestrzeni wystawienniczej

e-mail: mmelnyk@liberte.pl

telefon: 660763024

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Partnerzy wspierający

Partnerzy medialni

Partner technologiczny

Partner dialogu

Goszczą nas

Zapisz się na newsletter Igrzysk Wolności

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.